Zgłoszenia
Aby wziąć udział w 4. Gdyńskim Rajdzie Matek, należy do 2 czerwca 2016 roku:

  • wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszenia
  • opłacić wpisowe w wysokości 60 zł, przelewem na rachunek bankowy organizatora


Zgłoszenia zostały zamknięte.

Dane rachunku bankowego organizatora:
Automobilklub Morski
37 1240 3510 1111 0000 4307 7263

Limit to 40 zgłoszonych załóg, liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego.

Materiały i dokumenty dla zawodniczek:

Regulamin imprezy

UWAGA! Zgodnie z punktem 3.3.3. Regulaminu imprezy, oryginał zgłoszenia musi być wydrukowany, podpisany przez obydwu członków załogi i złożony w biurze imprezy podczas odbioru administracyjnego.

Formularz zgłoszenia (do wydrukowania)

Lista zgłoszeń
Organizatorzy

Partnerzy


Patroni medialni
Kanał RSS
Subskrybuj kanał:
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2016 r.
Treść © Automobilklub Morski 2013-2016, system © Maciej Chmielarz 2012